Regulamin

Regulamin ten stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Państwem a stroną Konton.pl. Serwis świadczy następujące usługi:
Sprzedaż usługi awansowania na kolejne poziomy w kontach gier online oraz sprzedaż kont ze skórkami/rangą w grach online. Wszystkie usługi są usługami cyfrowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz naszego systemu wewnętrznego (czatu strony). Produkt jaki uzyskujemy jest widoczny bezpośrednio na stronie danego produktu (następuje przekierowanie na stronie do płatności) Strona pobiera natychmiastowe, jednorazowe płatności. Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do usług oraz naszych produktów, przeczytałeś i zrozumiałeś treść zawartą w tym oraz niżej wymienionych warunków. Jeżeli się nie zapoznałeś, nie możesz korzystać z usług jakie oferuje strona. W dowolnym momencie możemy dokonać zmian, także na bieżąco proszę zapoznawać się z treścią tych warunków. Treści będą oznaczone datą kiedy będą wchodzić w życie. Jeżeli nie masz 18 lat nie możesz korzystać z usług, odstępstwem od tego jest zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego. 

Warunki do zapoznania:

Polityka prywatności:
Nasza polityka prywatności określa warunki, na jakich przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub, które nam przekazujesz. Korzystając z witryny Konton.pl wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie i gwarantujesz, że podane przez Ciebie dane są dokładne i prawdziwe.

Polityka zwrotu:
Nasza polityka zwrotu określa w jaki sposób produkt można zwrócić, bądź uzyskać zwrot środków.